Opetus tv fysiikka

Fysiikka – Opetus.tv

Fysiikka | Opetus.tv

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin …

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin

FY1 – Fysiikka luonnontieteenä – Opetus.tv

FY1 – Fysiikka luonnontieteenä | Opetus.tv

15.2.2021 — Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa …

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan ymmärtää,

FY4 – Voima ja liike – Opetus.tv

FY4 – Voima ja liike | Opetus.tv

ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa. Keskeiset sisällöt. liikkeen …

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja tutkii etenemisliikkeeseen

Yliopisto-tasoiset fysiikan sisällöt – Opetus.tv

Yliopisto-tasoiset fysiikan sisällöt | Opetus.tv

Yliopistotasoisia fysiikan sisältöjä.

Yliopistotasoisia fysiikan sisältöjä

Opetus.tv

Opetus.tv on unelma paremmasta oppimisesta! Opiskelutavasta, joka inspiroi ja motivoi, auttaa laajentamaan näköaloja ja osaamista, tarjoaa oivaltamisen.

Opetus.tv on unelma paremmasta oppimisesta! Opiskelutavasta, joka inspiroi ja motivoi, auttaa laajentamaan näköaloja ja osaamista, tarjoaa oivaltamisen

FY7 – Aine ja säteily – Opetus.tv

FY7 – Aine ja säteily | Opetus.tv

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, …

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja rakenneosien

FY3 – Sähkö – Opetus.tv

FY3 – Sähkö | Opetus.tv

Lauri on Espoon yhteislyseon lukion matemaattisten aineiden opettaja ja Opetus.

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia

FY2 – Lämpö – Opetus.tv

FY2 – Lämpö | Opetus.tv

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa …

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja

Fysiikan opiskelun tueksi – Opetus.tv

Fysiikan opiskelun tueksi | Opetus.tv

Pekka on Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen akatemiatutkija ja opettaja; hänen tutkimuskohteenaan ovat tällä hetkellä matalaulotteiset nanomateriaalit ja …

Videoiden tavoitteena on antaa taustatukea fysiikan mallinnukseen ja ongelmanratkaisuun sekä esitellä fyysikon näkökulma joihinkin valittuihin matemaattisiin

Keywords: opetus tv fysiikka